11. 05. 2019 ZZ Quartet, photo Valter Leban

JazzHram