Odri

JazzHram

Odri

Kavarna hotela Kras
Kapaciteta prostora: 70 sedišč, 30 stojišč
Prireditveni prostor je primeren za koncerte v jesenskih, zimskih in pomladnih mesecih

Velik prireditveni oder na Titovem trgu
Kapaciteta prostora: 120 sedišč, 250 stojišč
Prireditveni prostor je primeren za večje koncerte v poletnih mesecih

Manjši prireditveni oder na Titovem trgu
Kapaciteta prostora: 60 sedišč, 60 stojišč
Prireditveni prostor je primeren za intimnejše koncerte v poletnih mesecih

Town hall
Kapaciteta prostora: 40 sedišč
Prireditveni prostor je urejen po pravilih NIJZ (1,5m razmaka med sedišči) in je primeren za koncerte v času trajanja epidemije Covid 19